Centar za kognitivno-bihevioralnu terapiju (CKBT) je prvi centar u Bosni i Hercegovini koji je osnovan s ciljem edukovanja psihologa i psihijatara za primjenu kognitivno-bihevioralne terapije (KBT), organizovanja istraživačkih projekata i izdavačke djelatnosti iz oblasti naučno zasnovanih psiholoških tretmana. Osnivač Centra za KBT je prof. dr Igor Krnetić, začetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije, doktor psihološkh nauka, univerzitetski profesor, akreditovani kognitivno-bihejvioralni terapeut, pridruženi saradnik Albert Elis Instituta iz Njujorka sa statusom akreditovanog internacionalnog supervizora za RE&KBT, ACT i CFT terapeut i bivši dugogodišnji predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskoj asocijaciji za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT).

Kognitivno-bihejvioralna terapija je psihološki pristup koji je zasnovan na naučnim principima i za koji su istraživanja pokazala da je efikasan za širok raspon problema. Klijenti i terapeuti zajedno rade na identifikovanju i razumijevanju problema u terminima odnosa između misli, osjećanja i ponašanja. Pristup je obično usmjeren na teškoće ovdje i sada, i zasniva na razvijanju zajedničkog pogleda na klijentove probleme. To vodi određivanju individualiziranih, vremenski ograničenih ciljeva i strategija tretmana koji se kontinuirano nadgledaju i evaluiraju. Kognitivno-bihejvioralni terapeuti rade s pojedincima, porodicama i grupama. Ovi pristupi se mogu koristi u pomaganju bilo kome, bez obzira na sposobnosti, kulturu, rasu, pol ili seksualnu preferenciju. Preporuke državnih istraživačkih instituta širom Evrope jasno indikuju kognitivno-bihevioralnu terapiju kao prvi izbor u tretmanu glavnih problema mentalnog zdravlja.

U okviru Centra za KBT izvodi se četvorogodišnji trening iz KBT, u skladu sa trening standardima Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) i Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT). Prema trening standardima BHUKBT, isključivo psiholozi i psihijatri imaju pravo na primjenu KBT i  mogu nakon uspješno završenog treninga biti akreditovani kao kognitivno-bihejvioralni terapeut.

Centar za KBT takođe organizuje edukacije i kontinuirane supervizije iz ACT i CFT. Do sada je u saradnji sa Centrom za KBT sprovedeno više od 45 treninga iz ACT i CFT u brojnim gradovima bivše Jugoslavije (Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Split i Ljubljana).

Na ovoj internet prezentaciji nalaze se detaljne informacije o programu i načinu izvođenja treninga iz KBT, predavačima i supervizorima, kao i uslovima i načinu upisa polaznika zainteresovanih za sticanje znanja, vještina i potrebnih kvalifikacija za primjenu kognitivno-bihevioralne terapije.

Više informacija o zvaničnim standardima treninga za kognitivno-bihejvioralnog terapeuta, akreditaciji, superviziji i registru kognitivno-bihejvioralnih terapeuta u Bosni i Hercegovini, možete pročitati na internet prezentaciji Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju www.kbt.ba