Pravo upisa imaju

 1. Diplomirani/master psiholozi
 2. Specijalisti psihijatrije
 3. Ljekari na specijalizaciji iz psihijatrije
 4. Studenti studija psihologije (uslov: položen kurs iz psihopatologije)

Napomena: za učesnike koji žive izvan zemalja bivše Jugoslavije uslov za učešće u treningu je (1) da tečno govore naš jezik i (2) da tokom supervizijskog nivoa treninga imaju priliku da rade psihoterapiju sa klijentima koji govore naš ili engleski jezik zbog superviziranja psihoterapijskog rada od strane supervizora iz Centra za KBT; za one koji nisu u mogućnosti da obezbijede ovaj uslov u zemlji u kojoj žive, kao i svim polaznicima supervizijskog nivoa treninga, omogućen je face-to-face i/ili online psihoterapijski rad sa klijentima u savjetovalištu za studente Centra za punu svjesnost.

Trening se izvodi na dva načina

 1. klasičan način: face-to-face, u prostorijama Centra za KBT u Banja Luci (mapa se nalazi ovdje
 2. distance learning: online preko Zoom-a.

Učesnici mogu da biraju i tokom edukacije mijenjaju kako žele da učestvuju u treningu: prvi, drugi ili kombinovani način.
Završen trening rezultira sertifikatom Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT).

Cijena treninga

 1. za učesnike koji žive u zemljama bivše Jugoslavije cijena jedne godine treninga iznosi 1.880 KM (€ 960).
 2. za učesnike koji žive izvan zemalja bivše Jugoslavije cijena jedne godine treninga iznosi € 1.660.

U cijenu su uračunata sva predavanja, treninzi vještina, grupne supervizije, sati ličnog razvoja, polaganje svih ispita, troškovi prevoza i smještaja za trenere i supervizore, izrada sertifikata o završenim nivoima treninga, itd.

Trajanje treninga

Kompletan trening za sertifikat Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT) traje 4. godine. Više informacija o cjelokupnom programu treninga nalazi se ovdje.
Takođe, cjelokupan program četvorogodišnjeg treninga, kao i program prve godine sa rasporedom susreta i temama koje se obrađuju tokom prve godine, možete preuzeti u word dokumentima sa stranice za download.

Način prijavljivanja

 1. za učesnike koji žive u zemljama bivše Jugoslavije:
  • za uplate iz BiH uplatiti 180 KM na žiro-račun Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju 5520001979038780 Addiko Bank (kao svrhu uplate navesti “Obrazovanje iz KBT”)
  • za uplate iz inostranstva uplatiti €160 (za instrukcije za uplatu pišite nam na centarzakbt@gmail.com
 2. za učesnike koji žive izvan zemalja bivše Jugoslavije: uplatiti €160 (za instrukcije za uplatu pišite nam na centarzakbt@gmail.com

Nakon izvršene uplate, popunjenu prijavu dostaviti najkasnije do 15. septembra 2021. godine e-mailom na centarzakbt@gmail.com.
Izvršena uplata i rano prijavljivanje omogućavaju polazniku rezervisanje mjesta u treningu.

Napomena: u slučaju odustajanja, novac uplaćen za prijavu se ne vraća; u slučaju otkazivanja treninga, novac uplaćen za prijavu biće vraćen.

Način plaćanja preostalog iznosa

Preostali iznos uplaćuje se:

 1. u jednom dijelu u oktobru 2021. godine (1.700 KM / € 800 za učesnika koji žive u zemljama bivše Jugoslavije, odnosno € 1.500 za učesnike koji žive izvan zemalja bivše Jugoslavije)
 2. ili u četiri jednake rate (425 KM / € 200 za učesnika koji žive u zemljama bivše Jugoslavije, odnosno € 375 za učesnike koji žive izvan zemalja bivše Jugoslavije):
  • iznos prve rate uplaćuje se u oktobru 2021. godine
  • iznos druge rate uplaćuje se u decembru 2021. godine
  • iznos treće rate uplaćuje se u februaru 2022. godine
  • iznos četvrte rate uplaćuje se u aprilu 2022. godine

Napomena: u slučaju odustajanja, uplaćen novac se ne vraća; u slučaju otkazivanja treninga, uplaćen novac biće vraćen.

Mogućnost kreditiranja

Mikrokerditana organizacija “Mikrofin” obezbjeđuje brze kredite prema potrebi klijenata.

Utisci prethodnih generacija

Utiske prethodnih generacija polaznika treninga iz KBT možete pročitati ovdje, kao i na facebook stranici www.facebook.com/pg/centarzakbt/reviews