Centar za kognitivno-bihevioralnu terapiju (CKBT) je prvi centar u regionu zapadnog balkana koji je započeo edukovanje psihologa i psihijatara za primjenu terapija trećeg talasa kognitivno-bihevioralne terapije (KBT), specifično iz Terapije prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) i Terapije usmjerene saosjećanjem (Compassion Focused Therapy, CFT).

Do sada je u saradnji sa Centrom za KBT sprovedeno više od 45 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije u brojnim gradovima bivše Jugoslavije (Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Split i Ljubljana).

Supervizija: individualnu superviziju nakon završenog bazičnog nivoa ACT i/ili CFT možete zakazati slanjem email-a na centarzakbt@gmail.com, a informacije o priključivanju online grupnoj superviziji iz ACT možete pronaći ovdje.

. . .

Razvoj kognitivno-bihejvioralnog pristupa u psihoterapiji tekao je kroz tri talasa: prvi su predstavljale bihejvioralne terapije zasnovane na klasičnom i operantnom uslovljavanju, drugi su kognitivne terapije zasnovana na mijenjanju kognicija i socijalnom učenju, a treći su majndfulnes (eng. mindfulness) terapije zasnovane na prihvatanju i punoj svijesnosti.

Treninge sprovodi prof. dr Igor Krnetićzačetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije. Nakon što je 2011. godine učestvovao na nizu predavanja i radionica iz ACT koje je u Istanbulu vodio Steven C. Hayes, kao i na edukacijama iz CFT koje je u Cirihu i Derbiju vodio Paul Gilbert, započeo je sa prenošenjem stečenog znanja kolegama iz regiona u obliku iskustvenih radionica, a zatim narednih godina i u obliku edukacija za primjenu trećeg talasa u praksi, uz kontinuirano profesionalno usavršavanje za primjenu trećeg talasa (ACT, CFT, FAP, DBT…) na brojim edukacijama u inostranstvu. VIše detalja o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju nalazi se ovdje.