Centar za kognitivno-bihevioralnu terapiju (CKBT) organizuje kontinuiranu individualnu i grupnu susperviziju i mentorisanje kolega psihologa i psihijatara za kliničku primjenu kognitivno-bihejvioralnih terapija. Superviziju i mentorisanje kliničke prakse sprovodi prof. dr Igor Krnetić, RE&KBT, ACT i CFT terapeut, sertifikovani internacionalni supervizor Albert Elis instituta iz Nju Jorka, zaposlen na Univerzitetu u Banoj Luci (Studijski program psihologija, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci), u zvanju profesora na predmetima iz oblasti psihoterapije i psihopatologije. Psihoterapiju primjenjuje od 2002. godine, dok se supervizijom i edukacijom za primjenu psihoterapije kontinuirano bavi od 2007. godine.

Prof. dr Igor Krnetić je začetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije. Nakon što je 2011. godine učestvovao na nizu predavanja i radionica iz ACT koje je u Istanbulu vodio Steven C. Hayes, kao i na edukacijama iz CFT koje je u Cirihu i Derbiju vodio Paul Gilbert, započeo je sa prenošenjem stečenog znanja kolegama iz regiona u obliku iskustvenih radionica, a zatim narednih godina i u obliku edukacija za primjenu trećeg talasa u praksi, uz kontinuirano profesionalno usavršavanje za primjenu trećeg talasa (ACT, CFT, FAP, DBT…) na brojim edukacijama u inostranstvu. VIše detalja o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju nalazi se ovdje.

Takođe je bio začetnik i opšteg pokreta kognitivno-bihejvioralnih terapija u Bosni i Hercegovini, pošto je 2001. godine organizovao edukaciju iz bihejvioralne terapije u saradnji sa prof. dr Jezdimirom Zdravkovićem, a zatim je iste godine organizovao i prvu edukaciju iz RE&KBT u Bosni i Hercegovini u saradnji sa dr Zoricom Marić, da bi 2002. godine osnovao Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, a 2004. godine registrovao prvu privatnu praksu u BiH koja se bavi primjenom kognitivno-bihejvioralnih terapija, a koja je ujedno bila i prva registrovana privatna psihološka praksu u BiH uopšte.

Da biste zakazali individualnu superviziju ili se priključili supervizijskoj grupi u Centru za KBT, kao i ako želite da zakažete online superviziju pošaljite e-mail na centarzakbt@gmail.com

Informacije o priključivanju online grupnoj superviziji iz ACT & CFT možete pronaći ovdje.