Igor Krnetić
Kralja Petra I Karađorđevića 11
78000 Banja Luka
Telefon: +387 65 560 512
E-mail: centarzakbt@gmail.com