logo

Trening iz ACT i CFT


Centar za kognitivno-bihevioralnu terapiju (CKBT)
je prvi centar u regionu zapadnog balkana koji je započeo edukovanje psihologa i psihijatara za primjenu terapija trećeg talasa kognitivno-bihevioralne terapije (KBT), specifično iz Terapije prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) i Terapije usmjerene saosjećanjem (Compassion Focused Therapy, CFT).

Takođe, sredinom oktobra svake godine, CKBT organizuje dvanaestosedmičnu edukaciju iz Saosjećanjem usmjerene terapije prihvatanjem i posvećenošću. Sve potrebne informacije nalaze se na 12 Week Training Course in Compassion Focused ACT.

Razvoj kognitivno-bihejvioralnog pristupa u psihoterapiji tekao je kroz tri talasa: prvi su predstavljale bihejvioralne terapije zasnovane na klasičnom i operantnom uslovljavanju, drugi su kognitivne terapije zasnovana na mijenjanju kognicija i socijalnom učenju, a treći su majndfulnes (eng. mindfulness) terapije zasnovane na prihvatanju i punoj svijesnosti. Treninge sprovodi Igor Krnetić, predsjednik  Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju i zvanični predstavnik zapadnog balkana u Udruženju za kontekstualnu bihejvioralnu nauku.