logo

Preporučujemo

Psihoterapijski rad sa klijentima

Prva privatna psihološka praksa u Bosni i Hercegovini, Savjetovanje Krnetić, omogućava kontinuiranu psihoterapiju za pojedince, parove i grupe. Psihološki pristup koji primjenjujemo u PSK zasnovan je na kognitivno-bihejvioralnoj terapiji.

Više o ovom...

Preporučujemo

Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju na Facebook-u

Aktivnosti Centra za kognitivno-bihevioralnu terapiju, kao i aktuelne novosti u vezi seminara, radionica, treninga, kongresa, supervizija i istraživanja iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije možete pratiti na Facebook-u.

Više o ovom...

Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju


Centar za kognitivno-bihevioralnu terapiju (CKBT)
je prvi centar u Bosni i Hercegovini koji je osnovan s ciljem treniranja psihologa i psihijatara za primjenu kognitivno-bihevioralne terapije (KBT), organizovanja istraživačkih projekata i izdavačke djelatnosti iz oblasti naučno zasnovanih psiholoških tretmana. Osnivač Centra za KBT je
Igor Krnetić
, doktor psihološkh nauka, kvalifikovani racionalno-emotivni i kognitivno-bihejvioralni terapeut, pridruženi saradnik Albert Elis Instituta iz Njujorka sa statusom akreditovanog internacionalnog supervizora za RE&KBT, ACT i CFT terapeut i zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskoj asocijaciji za bihejvioralne i kognitivne terapije, kao i zvanični predstavnik zapadnog balkana u Udruženju za kontekstualnu bihejvioralnu nauku.

Kognitivno-bihejvioralna terapija je psihološki pristup koji je zasnovan na naučnim principima i za koji su istraživanja pokazala da je efikasan za širok raspon problema. Klijenti i terapeuti zajedno rade na identifikovanju i razumijevanju problema u terminima odnosa između misli, osjećanja i ponašanja. Pristup je obično usmjeren na teškoće ovdje i sada, i zasniva na razvijanju zajedničkog pogleda na klijentove probleme. To vodi određivanju individualiziranih, vremenski ograničenih ciljeva i strategija tretmana koji se kontinuirano nadgledaju i evaluiraju. Kognitivno-bihejvioralni terapeuti rade s pojedincima, porodicama i grupama. Ovi pristupi se mogu koristi u pomaganju bilo kome, bez obzira na sposobnosti, kulturu, rasu, pol ili seksualnu preferenciju.

Preporuke državnih istraživačkih instituta Velike Britanije, Francuske i Holandije jasno indikuju kognitivno-bihevioralnu terapiju kao prvi izbor u tretmanu glavnih problema mentalnog zdravlja, kao što su depresija i anksioznost.

U okviru Centra za KBT izvodi se četvorogodišnji trening iz KBT, u skladu sa trening standardima Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) i Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT). Prema trening standardima BHUKBT, isključivo psiholozi i psihijatri imaju pravo na primjenu KBT i  mogu nakon uspješno završenog treninga biti akreditovani kao kognitivno-bihejvioralni terapeut.

Na ovoj internet prezentaciji nalaze se detaljne informacije o programu treninga iz KBT, predavačima i supervizorima, kao i uslovima i načinu upisa polaznika zainteresovanih za sticanje znanja, vještina i potrebnih kvalifikacija za primjenu kognitivno-bihevioralne terapije.

Više informacija o zvaničnim standardima treninga za kognitivno-bihejvioralnog terapeuta, akreditaciji i superviziji kognitivno-bihejvioralnih terapeuta u Bosni i Hercegovini, možete pročitati na internet prezentaciji Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju www.kbt.ba