logo

Preporučujemo

Psihoterapijski rad sa klijentima

Prva privatna psihološka praksa u Bosni i Hercegovini, Psihološko savjetovanje Krnetić (PSK), omogućava kontinuiranu psihoterapiju za pojedince, parove i grupe.

Više o ovom...

Preporučujemo

Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju na Facebook-u

Aktivnosti Centra za kognitivno-bihevioralnu terapiju, kao i aktuelne novosti iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije možete pratiti na Facebook-u.

Više o ovom...

Kontakt


Igor Krnetić
, doktor psiholoških nauka
Racionalno-emotivni i kognitivno-bihejvioralni terapeut, ACT i CFT terapeut
Akreditovani internacionalni supervizor Albert Elis instituta iz Nju Jorka

Adresa
Kralja Petra I Karađorđevića 11
78000 Banja Luka
Telefon: +387 65 560 512
E-mail: office@centarzakbt.org


View Larger Map