logo

Preporučujemo

Supervizori Albert Ellis Instituta

Supervizori su iskusni praktičari kognitivno-bihejvioralne terapije koji su dostigli viši nivo kompetencije i ekspertize i koji su prošli trening koji ih osposobljava za treniranje i superviziranje drugih kognitivno-bihejvioralnih terapeuta. Lista akreditovanih internacionalnih supervizora koji su uspješno završili trening za supervizore na Albert Elis Institutu u Nju Jorku nalazi se na sajtu Albert Elis Instituta.

Više o ovom...

Predavači i supervizori


Trening je organizovan u saradanji sa akreditovanim supervizorima i relevanitnim stručnjacima iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije:

  1. Prof. dr Igor Krnetić, psiholog i predsjednik Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju. Pridruženi je saradnik Albert Elis Instituta iz Njujorka sa statusom akreditovanog internacionalnog supervizora za RE&KBT, ACT i CFT terapeut. Profesor je na studijskom programu Psihologija, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, na predmetima iz oblasti psihoterapije i psihopatologije. Registrovao je prvu privatnu psihološku praksu u Bosni i Hercegovini pod nazivom "Savjetovanje Krnetić." Zvanični je predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskom udruženju za bihejvioralne i kognitivne terapije i zapadnog balkana u Udruženju za kontekstualnu bihejvioralnu nauku. Autor je više naučnih radova, od kojih su većina iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije.
  2. Dr Zorica Marić, psiholog i direktor edukacije REBT centra u Begradu. Status akreditovanog internacionalnog supervizora Albert Elis Instituta iz Njujorka stekla je 1997. godine. Edukacija koju vodi u Beogradu takođe je usklađena sa trening standardima Evropske asocijacije za bihejvioralno-kognitivnu terapiju. Edukaciju i seminare drzi u zemlji i inostranstvu, a supervizira psihologe i psihijatre iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Turske, Gruzije i Švedske. Objavila je niz stručnih radova, napisala više priručnika za edukante KBT edukacija, te poglavlje "Racionalno Emotivno Bihejvioralna Terapija" u knjizi "Psihoterapije" urednika Dušana Stojnova.
  3. Doc. dr Tijana Mirović, psiholog i pridruženi saradnik Albert Elis Instituta iz Njujorka. Kvalifikovana je za primjenu racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (RE&KBT) i Sistemske porodične terapije. Osnivač i psihoterapeut Psihološkog savetovlišta Mozaik i autor knjige "Rane maladaptivne sheme - sheme koje prave probleme" (2010). Napisala je veći broj radova iz psihologije i psihoterapije koje je prezentovala na brojnim stručnim skupovima. Za rad "Adolescenti u izbeglištvu" dobila je nagradu Internacionalnog udruženja za zdravlje adolescenata.
  4. Vladan Beara, psiholog i pridruženi saradnik Albert Elis Instituta iz Njujorka. Zaposlen je u Centru za Ratnu Traumu na poziciji programskog direktora, edukatora i supervizora, kao i u REBT PRAXIS CENTRU za psihoterapiju i savetovanje u Novom Sadu. Od 1995. praktikuje psihoterapiju sa ratom traumatizovanim osobama, vodi treninge za psihoterapiju i savetovanje osoba sa PTSP, te supervizira edukovane kolege. Od 2003. zajedno sa kolegom dr Miljanovićem radi na razvoju sveobuhvatnog modela za reintegraciju veterana u post ratno društvo. Sa kolegom dr Miljanovićem napisao je knjigu “Gde si to bio sine moj? Egzistencijalistički doprinos razumevanju ratne traume.”

  5. Diana Riđić, psihologinja kvalifikovana za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije. Radi kao psihologinja/psihoterapeutkinja u „Udruženju za psihološku procjenu, pomoć i savjetovanje Domino“ u Sarajevu kroz individualni i grupni tretman. Od 2007 godine pri Fondaciji BHIŽ vodi projekat psihosocijalne podrške osobama pod međunarodnom zaštitom u BIH, te je usko specijalizovana za psihoterapijski rad sa imigrantima (na problemima prilagođavanja, traume, depresije i anksioznosti). Aktivana je članica Bosanskohercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, te obavlja i funkciju predsjednice Komisije za akreditaciju pri Bosansko-hercegovačkom udruženju za kognitivno-bihejvioralnu terapiju. Autorica je nekoliko naučnih radova, od kojih su većina iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije
  6. Olja Dukić, psiholog i specijalista medicinske psihologije. Edukovana je iz racionalno emotivno bihejvioralne terapije, porodične terapije i transakcione analize. Zaposlena je u Centru za istraživanje i edukciju TIM kao edukator i psihoterapeut iz oblasti kognitvne terapije sa decom i adolescentima. Tokom četrnaest godina je bila zaposlena na Odeljenju za psihodijagnostiku i psihoterapiju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, sa posebnim usmerenjem na pripremu dece za invazivne medicinske intervencije. Od 2005. godine je gostujući predavač na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na predmetu Zdravstvena psihologija. Autor je više naučnih radova, a trenutno je u procesu izrade doktorske disertacije