logo

Preporučujemo

Pravo na primjenu KBT

Prema trening standardima BHUKBT, isključivo psiholozi i psihijatri imaju pravo na primjenu KBT i mogu nakon uspješno završenog treninga biti akreditovani kao kognitivno-bihejvioralni terapeuti, te upisani u zvanični registar kognitivno-bihejvioralnih terapeuta u Bosni i Hercegovini.

Više o ovom...

Uslovi i način prijavljivanja za trening iz KBT

Pravo upisa imaju

 1. Diplomirani/master psiholozi
 2. Specijalisti psihijatrije
 3. Ljekari na specijalizaciji iz psihijatrije
 4. Studenti master studija psihologije (uslov: položen kurs iz psihopatologije)

Cijena treninga

Cijena jedne godine treninga iznosi 1.600 KM. U cijenu su uračunata sva predavanja, treninzi vještina, grupne supervizije, sati ličnog razvoja, polaganje svih ispita, troškovi prevoza i smještaja za trenere i supervizore, osvježenja tokom predavanja i supervizija, izrada sertifikata o završenim nivoima treninga, itd.

Trajanje treninga

Kompletan trening iz KBT koji rezultira sertifikatom Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju kojim se potvrđuje da je polaznik zadovoljio trening standarde za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije traje 4. godine. Više informacija o cjelokupnom programu treninga nalazi se ovdje.

Mjesto održavanja

Kompletan trening (sva predavanja, treninzi vještina, lični razvoj, supervizije, uključujući i polaganje finalnih ispita za lokalni i međunarodni sertifikat) održava se u Banjoj Luci.

Način prijavljivanja

Uplatiti 100 KM na žiro-račun Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju 1610450055280046 Raiffeisen Bank (kao svrhu uplate navesti "Trening iz KBT") i popunjenu prijavu dostaviti najkasnije do 16. septembra 2019. godine e-mailom na office@centarzakbt.org. Izvršena uplata i rano prijavljivanje omogućavaju polazniku rezervisanje mjesta u treningu.

Napomena: u slučaju odustajanja, novac uplaćen za prijavu se ne vraća; u slučaju otkazivanja treninga, novac uplaćen za prijavu biće vraćen.

Način plaćanja preostalog iznosa

Preostali iznos (1.500 KM) uplaćuje se u četiri rate:

  1. iznos prve rate 375 KM uplaćuje se u oktobru 2018. godine
  2. iznos druge rate 375 KM uplaćuje se u decembru 2018. godine
  3. iznos treće rate 375 KM uplaćuje se u februaru 2019. godine
  4. iznos četvrte rate 375 KM uplaćuje se u maju 2019. godine

Napomena: u slučaju odustajanja, uplaćen novac se ne vraća; u slučaju otkazivanja treninga, uplaćen novac biće vraćen.

Mogućnost kreditiranja

Mikrokerditana organizacija "Mikrofin" obezbjeđuje brze kredite prema potrebi klijenata.

Utisci prethodnih generacija

Utiske prethodnih generacija polaznika treninga iz KBT možete pročitati ovdje.