ACT i CFT jesenji online intenziv

Ukoliko želite da obogatite i unaprijedite svoju psihoterapijsku praksu najsavremenijim i empirijski zasnovanim integrativnim pristupima baziranim na humanističko-egzistencijalističkim oblicima kognitivno-bihejvioralnih terapija trećeg talasa, Centar za KBT ove jeseni organizuje niz online dvodnevnih edukacija iz ACT i CFT uz kontinuiranu superviziju nakon edukacija.

Cijena jednog treninga:

€210 za rane prijave do 31. maja 2024.

€250 za redovne prijave do 7. septembra 2024.

Cijena jednog treninga u paketu:

€190 za rane prijave do 31. maja 2024.

€230 za redovne prijave do 7. septembra 2024.

Bazična edukacija iz ACT

14.-15. septembar 2024.

Pročitaj više

Napredna edukacija iz ACT

28.-29. septembar 2024.

Pročitaj više

Bazična edukacija iz CFT

26.-27. oktobar 2024.

Pročitaj više

Kontinuirana supervizija

sep.-dec. 2024.

Pročitaj više

Paketi

Bazični ACT & CFT
Popust €40
€380 zajedno bazični ACT i CFT za rane prijave do 31. maja 2024.
€460 zajedno bazični ACT i CFT za prijave do 7. septembra 2024.
Napredni ACT + kontinuirana supervizija do kraja 2023
popust €40
€310 zajedno bazični ACT i CFT za rane prijave do 31. maja 2024.
€390 zajedno bazični ACT i CFT za prijave do 7. septembra 2024.
Bazični i napredni ACT
Popust €40
€380 zajedno bazični ACT i CFT za rane prijave do 31. maja 2024.
€460 zajedno bazični ACT i CFT za prijave do 7. septembra 2024.
Bazični ACT & CFT + napredni ACT + besplatna supervizija do kraja 2023
popust €180
€570 zajedno bazični ACT i CFT za rane prijave do 31. maja 2024.
€690 zajedno bazični ACT i CFT za prijave do 7. septembra 2024.

Voditelj treninga i supervizija

Dr Igor Krnetić je sertifikovani supervizor za kognitivno-bihejvioralne terapije i začetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije. Od 2011. godine do danas je sproveo više od 50 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i edukovao više od 700 profesionalaca u brojnim gradovima bivše Jugoslavije (Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Split, Rijeka i Ljubljana), kao i u Ugandi (Kampala).

Regionalnu online superviziju za primjenu ACT i CFT vodi kontinuirano od 2019. godine. Profesionalnu biografiju možete pročitati na www.krnetic.com

Postanite dio međunarodne i regionalne zajednice koja okuplja profesionalce zainteresovane za kontekstualnu bihejvioralnu nauku (pod čije okrilje spadaju ACT, CFT i mnoge druge terapije trećeg talasa) i učlanite se u regionalni ogranak Udruženja za kontekstualnu bihejvioralnu nauku (Association for Contextual Behavioral Science, ACBS). Zvanična stranica ACBS ogranka za zapadni balkan je https://contextualscience.org/western_balkans_affiliate_of_acbs