Sertifikat i akreditacija

Po završetku treninga učesnici stiču pravo na lokalno i međunarodno priznate sertifikate:

  1. Sertifikat Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, kojim se potvrđuje da je polaznik zadovoljio trening standarde za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije.
  2. Akreditacioni sertifikat Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) – udruženja koje od 2002. godine okuplja kognitivno-bihejvioralne terapeute iz Bosne i Hercegovine, organizuje i podstiče saradnju i razmjenu iskustava između kognitivno-bihejvioralnih terapeuta na lokalnom i međunarodnom nivou, te kontinuirano djeluje u pravcu promovisanja najviših stručnih i etičkih standarda u primjeni KBT sa klijentima/pacijentima i u stručnom usavršavanju profesionalaca za KBT. Više informacija na www.kbt.ba
  3. Akreditacioni sertifikat Evropskog udruženja za kognitivno-bihejvioralne terapije (EABCT) – krovne evropske asocijacije za KBT koja je osnovana 1976. godine, koja je razvila trening standarde i akreditacione procedure za kognitivno-bihejvioralne terapeute i koja okuplja 44 organizacije za KBT iz 31 države, odnosno preko 25000 pojedinačnih kliničara i istraživača, što je čini jednom od najvećih psihoterapijskih organizacija u svijetu. Više informacija na www.eabct.eu