Supervizija


Centar za kognitivno-bihevioralnu terapiju (CKBT)
organizuje kontinuiranu individualnu i grupnu superviziju i mentorisanje kolega psihologa i psihijatara za kliničku primjenu kognitivno-bihejvioralnih terapija.

Superviziju i mentorisanje kliničke prakse sprovodi Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka, začetnik kognitivno-bihejvioralnih terapija u Bosni i Hercegovini i začetnik TREĆEG TALASA KBT na prostoru bivše Jugoslavije.

Bivši je univerzitetski profesor psihopatologije i psihoterapije. Nakon 18 godina rada na univerzitetu je samovoljno dao otkaz  i napustio akademsku karijeru da bi se u potpunosti posvetio psihoterapijskoj praksi, edukaciji i superviziji. KBT u svom kliničkom radu primenjuje od 2002. godine, a od 2007. godine vodi četvorogodišnju edukaciju iz KBT u skladu sa trening standardima EABCT.

Od 2011. godine do danas je sproveo više od 50 treninga iz TREĆEG TALASA KBT i edukovao više od 700 profesionalaca u brojnim gradovima bivše Jugoslavije (Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Split, Rijeka i Ljubljana), kao i u Ugandi (Kampala).

Regionalnu online superviziju za primjenu ACT i CFT vodi kontinuirano od 2019. godine.

Da biste zakazali individualnu superviziju ili se priključili supervizijskoj grupi, pošaljite e-mail na centarzakbt@gmail.com