Supervizija


Centar za kognitivno-bihevioralnu terapiju (CKBT)
 organizuje kontinuiranu individualnu i grupnu susperviziju i mentorisanje kolega psihologa i psihijatara za kliničku primjenu kognitivno-bihejvioralnih terapija. Superviziju i mentorisanje kliničke prakse sprovodi Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka, RE&KBT, ACT i CFT terapeut, sertifikovani internacionalni supervizor Albert Elis instituta iz Nju Jorka, zaposlen na Univerzitetu u Banoj Luci (Studijski program psihologija, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci), u zvanju profesora na predmetima iz oblasti psihoterapije i psihopatologije i sa redovnom privatnom psihološkom praksom od 2004. godine pod nazivom „Savjetovanje Krnetić“ dok se supervizijom i edukacijom za primjenu psihoterapije kontinuirano bavi od 2007. godine.

Predsjednik je Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, kao i zvanični predstavnik zapadnog balkana u Udruženju za kontekstualnu bihejvioralnu nauku (Association for Contextual Behavioral Science) i zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskom udruženju za bihejvioralne i kognitivne terapije (European Association for Behaviour and Cognitive Therapies). Više puta je bio član programskih komiteta za KBT kongrese na evropskom i svjetskom nivou (kongresi EABCT-a, ACBS- i ICCP-a).

Pored toga što je zadovoljio najviše naučne (doktor nauka) i praktične standarde struke (akreditovani terapeut, supervizor i koučing psiholog) i dalje je aktivno posvećen kontinuiranom stručnom usavršavanju. Trenutno je fokusiran na usavršavanje iz terapija trećeg talasa bihejvioralne terapije.

Da biste zakazali individualnu superviziju ili se priključili supervizijskoj grupi, pošaljite e-mail na office@centarzakbt.org