Trening iz KBT


Program treninga zasnovan je na egzistencijalističko-humanističkim oblicima kognitivno-bihejvioralne terapije (KBT) koji su usmjereni na ključne psihološke procese (eng. Process-Based CBT)
, kao što su racionalno-emotivno-bihejvioralna terapija (REBT), terapija prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) i terapija usmjerena na saosjećanje (eng. Compassion Focused Therapy, CFT); a pokriveni su i drugi pristupi unutar kognitivno-bihejvioralne paradigme: klasična bihejvioralna terapija, Bekova kognitivna terapija, kognitivna terapija zasnovana na punoj svjesnost (eng. Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT) i drugi pristupi unutar trećeg talasa KBT, i angažovani su relevantni stručnjaci za različite pristupe.

Trening se izvodi na dva načina

  1. klasičan način: face-to-face, u prostorijama Centra za KBT u Banja Luci
  2. distance learning: online preko Zoom-a

Učesnici mogu da biraju i tokom edukacije mijenjaju kako žele da učestvuju u treningu: prvi, drugi ili kombinovani način.

Svim polaznicima supervizijskog nivoa treninga omogućen je psihoterapijski rad sa klijentima (face-to-face i online) pod kontinuiranom supervizijom u savjetovalištu za studente Centra za punu svjesnost.

Evropska asocijacija za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT) ustanovila je trening standarde koje treba da zadovolje profesionalci da bi stekli titulu kognitivno-bihejvioralnig terapeuta. Bosansko-hercegovačko udruženje za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) je 2008. godine usvojilo trening standarde koje propisuje EABCT.

Trening Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju usklađen je sa trening standardima Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) i Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT), a rezultira sertifikatom Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju koji potvrđuje da je polaznik zadovoljio trening standarde za primjenu kognitivino-bihejvoralne terapije.

Uspješno završavanje treninga Centra za kognitivno-bihejvioralnu terapiju omogućava dobijanje akreditacionog sertifikata Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) i međunarodno priznatog akreditacionog sertifikata za kognitivno-bihejvioralnog terapeuta koji dodjeljuje Evropska asocijacija za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT).