Obogatite i unaprijedite svoju psihoterapijsku praksu najsavremenijim i empirijski zasnovanim integrativnim pristupima baziranim na humanističko-egzistencijalističkim oblicima kognitivno-bihejvioralnih terapija trećeg talasa.
Centar za KBT ove jeseni organizuje niz online dvodnevnih edukacija iz ACT i CFT uz kontinuiranu superviziju nakon edukacija.

Način prijave


 • Da biste se prijavili na trening potrebno je da provjerite da li ima još slobodnih mjesta slanjem email-a na centarzakbt@gmail.com 
 • Prijave funkcionišu po principu ko prije uplati.
 • Kad se prijavi maksimalan broj učesnika zatvara se mogućnost za prijavljivanje.
 • Ukoliko ima još slobodnih mjesta, dobićete instrukcije za plaćanje.

Cijene


Cijena bilo koje pojedinačne edukacije iznosi

170 za rane prijave do 31. maja 2021.

210 za prijave do dana edukacije

Cijena bilo koje pojedinačne edukacije u paketu iznosi

150 za rane prijave do 31. maja 2021.

190 za prijave do 10. septembra 2021.

Napomena: 
U slučaju odustajanja od edukacije nakon prijave, uplaćeni 
novac se ne vraća. 
U slučaju otkazivanja edukacije, uplaćeni novac biće vraćen.

Paketi


ACT & CFT bazični

(popust €40)
 • €300 zajedno bazični ACT i CFT za rane prijave do 31. maja 2021.
 • €380 zajedno bazični ACT i CFT za prijave do 10. septembra 2021.

ACT bazični i napredni

(popust €40)
 • €300 zajedno bazični i napredni ACT za rane prijave do 31. maja 2021.
 • €380 zajedno bazični i napredni ACT za prijave do 10. septembra 2021.

ACT napredni i CFT bazični

(popust €40)
 • €300 zajedno napredni ACT i bazični CFT za rane prijave do 31. maja 2021.
 • €380 zajedno napredni ACT i bazični CFT za prijave do 10. septembra 2021.

Bazični ACT & CFT + napredni ACT + besplatna supervizija do kraja 2021.

(popust €180)
 • €450 zajedno bazični ACT i CFT + napredni ACT + besplatna kontinuirana supervizija iz ACT & CFT za rane prijave do 31. maja 2021.
 • €570 zajedno bazični ACT i CFT + napredni ACT + besplatna kontinuirana supervizija iz ACT & CFT za prijave do 10. septembra 2021.

Napredni ACT + supervizija do kraja 2021.

(popust €40)
 • €250 zajedno napredni ACT + kontinuirana supervizija iz ACT za rane prijave do 31. maja 2021.
 • €290 zajedno napredni ACT + kontinuirana supervizija iz ACT za prijave do 10. septembra 2021.

Kontinuirana supervizija iz ACT & CFT – ciklus od 8 online susreta svake dvije sedmice, od 27. septembra do kraja 2021. godine

 • cijena jednog online susreta je €15 / 2 sata (cijena za učesnike koji žive izvan ex-Yu je €30 / 2 sata)
 • uplaćuje se unaprijed paket od 8 susreta: €120 za 8 online dvosatnih susreta (€240 za učesnike koji žive izvan ex-Yu)
 • u paketu bazični ACT & CFT + napredni ACT – kontinuirana supervizija iz ACT & CFT od 27. septembra do kraja 2021. godine je BESPLATNA

Voditelj edukacija i kontinuirane supervizije

Edukacije i kontinuiranu superviziju kliničke prakse sprovodi prof. dr Igor Krnetić, RE&KBT, ACT i CFT terapeut, sertifikovani internacionalni supervizor Albert Elis instituta iz Nju Jorka, zaposlen na Univerzitetu u Banoj Luci (Studijski program psihologija, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci), u zvanju profesora na predmetima iz psihoterapije i psihopatologije. Psihoterapiju primjenjuje od 2002. godine, dok se supervizijom i edukacijom za primjenu psihoterapije kontinuirano bavi od 2007. godine.

Prof. dr Igor Krnetić je začetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije. Do sada je sproveo više od 45 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i edukovao više od 500 profesionalaca u brojnim gradovima bivše Jugoslavije (Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Split, Rijeka i Ljubljana), kao i u Ugandi (Kampala). Regionalnu online superviziju za primjenu ACT i CFT vodi kontinuirano od 2019. godine. 
VIše detalja o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju voditelja nalazi se na krnetic.com.

Takođe je bio začetnik i opšteg pokreta kognitivno-bihejvioralnih terapija u Bosni i Hercegovini, pošto je 2001. godine organizovao prve edukacije iz KBT u BiH i 2002. godine osnovao Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, a 2004. godine registrovao prvu privatnu praksu u Bosni i Hercegovini koja se bavi primjenom kognitivno-bihejvioralnih terapija, a koja je ujedno bila i prva registrovana privatna psihološka praksa u BiH uopšte.