Izađi iz svog uma u svoj život

 


Steven C. Hayes: Izađi iz svog uma u svoj život
 predstavlja prvo izdanje Centra za KBT, objavljeno u suizdavaštvu sa MyBook, prevod prof. dr Igor Krnetić, namjenjeno širokoj čitalačkoj publici zainteresovanoj za unapređenje svog života primjenom naučno zasnovanih psiholoških principa i tehnika. Knjigu možete kupiti online ili u knjižarama sa spiska ispod:

  • Knjižare MyBook, Banja Luka i Sarajevo
  • Knjižare Publishing i Svjetlost Komerc, Sarajevo
  • Knjižara Leftor, Tuzla
  • Knjižara Leda, Gradiška
  • Knjižare Svjetlost, Tuzla, Jajce, Gračanica, Bihać
  • Knjižara Zavod za udžbenike, Bijeljina
  • Knjižare Vulkan i Delfi, Srbija

Obzirom da ova knjiga predstavlja knjigu samopomoći i sadrži mnogo praktičnih vježbi i radnih listova za pomoć u sprovođenju tih vježbi, ukoliko ne želite da pišete na stranicama knjige, sve radne listove možete preuzeti ovdje.

Pripremite se da zauzmete drugačiji pogled na vaše probleme i svoj život – i način kako ga živite. Terapija prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) je naučno zasnovana psihoterapija koja zauzima drugačiji pogled na uzroke ljudske patnje, pa čak i na to šta znači biti mentalno zdrav. Šta ako je psihološka bol normalan, neizbježan dio života, a njeno izbjegavanje i pokušavanje kontrolisanja bolnih iskustava uzrok dodatne patnje i izvor dugoročnih problema koji su pogubni za kvalitet vašeg života? ACT se zasniva na razlikovanju psihološkog bola od patnje. Dok budete radili na sebi uz pomoć ove knjige, naučićete da odustanete od borbe protiv psihološkog bola, usmjerite se umjesto toga na otkrivanje šta vam je zaista važno u životu i onda se posvetite djelovanju u smjeru življenja života u skladu sa onim što vam je važno, umjesto neprekidnog pokušavanja izbjegavanja psihološkog bola.
ACT nije usmjeren na borbu protiv psihološkog bola, već na razvijanje voljnosti da se prigrli svako iskustvo koje život ima da nam ponudi. U ovom pristupu se ne radi o odupiranju svojim emocijama, već o doživljavanju svih emocija u potpunosti, ali ipak im ne prepuštajući da donose odluke umjesto nas. ACT nudi put iz patnje pomažući vam da živite svoj život zasnovan na onom što vam je najvažnije u životu. Ako se borite sa anksioznošću, depresijom ili bijesom, ova knjiga vam može pomoći – klinička istraživanja upućuju da je ACT veoma efikektivan za veliki raspon psiholoških problema. Ali ovo je više od knjige samopomoći za specifične psihološke probleme – ovo je revolucionaran pristup za življenje ispunjenijeg života.

. . .

VRIJEDNOSTI I PODACI KOJI SE NALAZE U PODLOZI ACT
ACT potiče iz bihejvioralne terapije, grane empirijske kliničke psihologije. U skladu s tim, tvorci ACT-a ostaju snažno posvećeni prema (1) naučnim procjenama tehnika koje su jasno precizirane i (2) razvoju osnovnih principa i teorija adekvatnih da usmjeravaju razvoj tih tehnika i da objasne njihov uspjeh. Iako je ova knjiga namijenjena opštoj populaciji, na ovom mjestu htjeli bismo da istaknemo da tvorci ACT-a održavaju ove obaveze, kao i da uputimo čitaoce i profesionalce na potrebne resurse.

TEORIJA I OSNOVNI PRINCIPI
Na nekoliko mjesta u knjizi se spominje da je ACT zasnovan na sveobuhvatnom osnovnom istraživačkom programu prirode ljudskih verbalnih i kognitivnih procesa koji se naziva Teorija relacionog okvira. Autori su u knjizi učinili što su mogli da omoguće pristup dijelu tog istraživanja. Ono je tehničke prirode i sveobuhvatno, te ga je veoma teško objasniti u knjizi koja je namijenjena opštoj populaciji. Istraživačke studije o RFT-u će uskoro da pređu brojku od stotinu radova, a metode i koncepti su često kompleksni. Osim toga, iz razloga što je taj rad dio analize ponašanja, njegova naturalistička i kontekstualistička filozofska osnova je strana opštoj laičkoj kulturi. Taj problem su autori u ovoj knjizi riješili predstavljanjem većine ovih nalaza relativno laičkim jezikom, koji se poprilično razlikuje od jezika korištenog za razvoj tog znanja. Na primjer, autori su često govorili o „umu” ili „mentalnim procesima”, umjesto o „Vašem repertoaru proizvoljno primjenjivih izvedenih reakcija”, jer upotreba tehnički tačnih naturalističkih termina ne bi imala nikakvo značenje i učinila bi ovu knjigu nemogućom za čitanje. U naučnom kontekstu bi o tome govorili drugačije, ali zato što vjeruju da „značenje jeste upotreba”, koristili su riječi za koje su smatrali da će najviše dovesti do promjene, čak i ako nisu tehnički tačne unutar naučne tradicije koja je stvorila i održala ACT. Negativna strana ovog pristupa (pored činjenice da će neke kolege bihejvioristi biti zapanjeni) jeste da ova knjiga ponekad može da zvuči kao da nema jake osnovne naučne temelje ili da je utemeljena na zdravorazumskom razumijevanju načina na koji funkcionišu jezik i kognicija. Vjerujemo da će oni koji imaju naučne sklonosti i koji su voljni da dalje istražuju ovu oblast shvatiti da to nije slučaj. Lista RFT studija dostupna je na internet stranici Udruženja za kontekstualnu bihejvioralnu nauku (ACBS) koje okuplja profesionalce koji razvijaju ACT i RFT (https://contextualscience.org/rft_empirical_support).
Klinička teorija (teorija psihopatologije i procesa promjene), koja je zasnovana na RFT-u i koja se nalazi u osnovi ACT-a, je takođe naučno utemeljena. Istraživači ACT-a su opširno ispitivali uticaj iskustvenog izbjegavanja i kognitivne fuzije. Ostali aspekti ove teorije (razvoj različitih osjećaja ja; važnost kontakta sa sadašnjim trenutkom, vrijednosti i psihološka fleksibilnost; puna svjesnost; itd.) su takođe dobili istraživačku pažnju. Podaci istraživanja podržavaju ovu teoriju, kao i medijacijske analize (tj. analize kreirane da odrede da li su klinički rezultati ACT-a proizvedeni putem procesa za koje ta teorija tvrdi da su ključni za uspjeh). U svojim širim okvirima već sada je jasno da ovaj način analize ljudskih problema ima naučnu osnovu.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Ništa od toga ne bi bilo važno da nije povezano sa stvarnim, pozitivnim kliničkim rezultatima. U posljednjih nekoliko godina, od pojavljivanja prve knjige o ACT-u 1999. godine, istraživanje rezultata u ACT-u je doživjelo svoju ekspanziju. Pregled rezultata istraživanja o ACT-u napisan samo prije nekoliko godina je sada već potpuno zastario (Hayes, Masuda, et al. 2004). U to vrijeme bilo je samo devet randomiziranih istraživanja, jedna meta-analiza i dvije ili tri medijacione studije. Do kraja 2021. godine ACBS navodi preko 900 randomiziranih istraživanja, preko 300 meta-analiza i preko 100 medijacionih studija (za navedena i nova istraživanja pogledati https://contextualscience.org/state_of_the_act_evidence).
Proučavajući ovu literaturu može se zaključiti da je ACT bolji od lista čekanja ili dosadašnjih uobičajenih tretmana, da je u cjelini jednako dobar kao drugi empirijski zasnovani tretman, kao i da je bolji u tretmanu nekih podgrupa. Kroz 170 randomiziranih istraživanja ACT je bio upotrebljavan kao tretman za sve mentalne i ponašajne zdravstvene probleme koje možete zamisliti, kao i za oblasti ljudskog razvoja i unapređenja kao što su sport ili akademsko postignuće.
Činjenica da su sami ovi podaci veoma opširni jedan je od razloga zašto je ciljna grupa ove knjige tako opsežna. Ako je teorija koja se nalazi u temelju ACT-a tačna, onda su procesi na koje autori ciljaju zajednički za ljudska bića zato što su zasnovana na ključnim jezičkim procesima. To je empirijsko opravdanje zašto u ovom izdanju autori nisu ciljali na specifične syndrome, jer vjeruju da su ova pitanja relevantna generalno za sve ljude, a ne samo one koji se bore s ovim ili onim specifičnim problemom.

OVA KNJIGA
Za naučnika koji je posvećen empirijskoj evaluaciji važno je pokazati da ovi materijali mogu da budu korisni izvan konteksta terapeutskog odnosa, tako da su autori, generalno govoreći, svjesni da ova knjiga može da bude od koristi. Na primjer, nekoliko studija je procjenjivalo uticaj kratkih pasusa, koji su od riječi do riječi izvađeni iz materijala ACT-a (slično ovome što ćete čitati u ovoj knjizi) i koje su zatim glasno čitali asistenti u istraživanju ili su davani učesnicima ispitivanja da ih pročitaju. Ove studije najčešće su se fokusirale na sposobnost učesnika da tolerišu razne vrste stresa, od simptoma panike, ekstremne hladnoće, ekstremne vrućine ili električnog šoka. Nekoliko studija je posmatralo patnju nastalu teškim ili intruzivnim kognicijama ili klinički relevantnom anksioznošću. Neke su rađene s klijentima, a neke sa normalnom populacijom. Specifične komponente ACT-a koje su do sada ispitane uključuju defuziju, prihvatanje,
punu svjesnost i vrijednosti. Tehnike za ispitivanje uključivale su vježbe, metafore i smjernice, od kojih se nekoliko može naći u ovoj knjizi (npr. ponavljanje riječi, materijalizacija, lišće u potoku, metafora živog pijeska, azijska zamka za majmune, itd). Prema tome, bilo bi fer da kažemo da se mnogo toga što ćete pročitati u ovoj knjizi pokazalo korisnim i van konteksta terapeutskog odnosa, kada se predstavi u obliku koji je sličan ovome s kojim ćete doći u dodir u ovoj knjizi.
Na kraju, kao što autori navode u uvodu ove knjige, čitaoci moraju da isprobaju na ličnom iskustvu da bi provjerili
da li je ova knjiga korisna za njih.

ACT TERAPIJA
Svjesni smo da će neko ko pročita ovu knjigu poželjeti da pronađe terapeuta koji praktikuje ACT, a ova knjiga je upravo kreirana na način da se može koristiti i kao zaseban tekst ili kao dio profesionalne psihološke intervencije. Iako ima nekoliko hiljada terapeuta koji su prošli neku vrstu obuke o ACT-u, sveobuhvatna lista terapeuta koji se bave ACT-om ne postoji, a ACT zajednica je odlučila da ne sertifikuje ACT terapeute iz straha od stapanja i centralizacije. Na internet stranici ACT-a se nalazi kratka lista terapeuta ACT-a. U Evropi je lista kognitivno-bihejvioralnih terapeuta dostupna na internet stranici Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (www.eabct.eu).
U većini zemalja svijeta postoje slična asocijacije sa sličnim listama. To su empirijski orijentisani terapeuti, što je dobro ako, kao i mi, vjerujete u to da ljudi treba da dobiju psihološku pomoć koja je zasnovana na naučnim dokazima.
Pronađite terapeuta u svojoj blizini ili (što je možda i bolje) terapeuta koji je takođe povezan sa lokalnim univerzitetom. Nazovite tu osobu i pitajte je da li poznaje kompetentnu osobu u vašem okruženju koja ima iskustvo s ACT-om ili nekim drugim bihejvioralnim ili kognitivnim intervencijama „trećeg talasa”. Ako takva osoba postoji, onda bi ovo bio najbolji način da nađete ACT terapeuta. Ako osobe s kojima budete kontaktirali ne budu znale za nekoga ko se bavi ACT-om, bar ćete razgovarati s nekim ko je naučno orijentisan i ko će vam moći dati razuman savjet o tome gdje i kako da nađete neke druge izvore u svom okruženju, za tretiranje svog problema naučno zasnovanim tretmanima.

EDUKACIJA IZ ACT
Takođe smo svjesni da će putem ove knjige i neki profesionalci doći u dodir sa ACTom, te da će poželjeti edukaciju iz ovih metoda. Postoje kontrolisani podaci da edukacija iz ACT-u čini kliničare generalno efikasnijim. Edukacije se redovno održavaju u većim udruženjima i centrima za bihejvioralnu i kognitivnu terapiju, kao i putem samostalnih radionica. Zajednica ACT/RFT-a posvećena je otvorenom razvoju ove teorije i tehnologije, te smo posvećeni tome da to radimo na način koji je primarno fokusiran da bude od koristi drugima.  Na prostoru zapadnog balkana, treninge iz ACT-a organizuje Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (https://centarzakbt.org/trening-iz-act/).
Na internet stranici ACT-a se nalazi sve veća lista trenera koji su dostupni da pomognu vama ili vašoj organizaciji, uz dodatak sve većoj listi ostalih izvora obuke. Za ACT i za RFT dostupana je mailing lista (listserv) za profesionalce. Linkovi se nalaze na internet stranicama. ACT i RFT su pristupi za analizu ponašanja koji su u stalnom razvoju i rastu, ali nisu za one slabog srca. ACT je izazovan, kako intelektualno tako i lično. Ako nemate podlogu u bihejviorizmu, predstavljaće vam veliki izazov, kako zbog toga što se neće uklapati u unaprijed donesene zaključke, tako i zbog toga što je potrebno vrijeme da se savlada bihejvioralna teorija i tehnologija koja se nalazi u njenoj pozadini. Međutim, ako ste profesionalac koji želi da uči, naići ćete na otvorena vrata u zajednicu koja će vam pružiti podršku, bez hijerarhije, zasnovanu na vrijednostima i fokusiranu na nauku koja je posvećena ublažavanju ljudske patnje putem razvoja adekvatnije naučne psihologije.

KORIŠTENJE OVE KNJIGE KAO DODATAK PROFESIONALNIM PSIHOLOŠKIM INTERVENCIJAMA
Poglavlja u ovoj knjizi su organizovana na takav način da se uklapaju u normalne faze ACT-a. ACT se može uraditi u različitim sekvencama, a pored toga što je ova knjiga kao knjiga sekvencijalna, autori su pokušali da je napišu tako da možete da zadate poglavlja u različitim fazama terapije, bez straha da vaši klijenti neće moći pratiti materijal. Na primjer, ako prvo radite na vrijednostima, tri poglavlja o vrijednostima mogu se čitati odmah bez puno konfuzije. Samo recite svojim klijentima da preskoče nekoliko dijelova koje neće razumjeti.