Trening iz ACT i CFT

Razvoj kognitivno-bihejvioralnog pristupa u psihoterapiji tekao je kroz tri talasa: prvi su predstavljale bihejvioralne terapije zasnovane na klasičnom i operantnom uslovljavanju, drugi su kognitivne terapije zasnovana na mijenjanju kognicija i socijalnom učenju, a treći su majndfulnes (eng. mindfulness) terapije zasnovane na prihvatanju i punoj svjesnosti.

Centar za kognitivno-bihevioralnu terapiju (CKBT) je prvi na prostoru bivše Jugoslavije počeo i sa sprovođenjem intenzivnih dvodnevnih treninga iz najznačajnijih pristupa trećeg talasa KBT: ACT i CFT, te kontinuiranom supervizijom iz ACT i CFT. Treninzi iz ACT i CFT, kao i kompletna četvorogodišnja edukacija iz KBT se izvode i klasično (face-to-face u prostorijama CKBT) i online (distance learning).

Od 2011. godine do danas dr Igor Krnetić je sproveo više od 50 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i edukovao više od 700 profesionalaca u brojnim gradovima bivše Jugoslavije (Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Split, Rijeka i Ljubljana), kao i u Ugandi (Kampala).

Pored gostujućih treninga, sa početkom pandemije kovid-a i prelaskom na dominatni online rad, CKBT je ponudio novi sveobuhvatni format za osposobljavanje iz najznačajnijih pristupa trećeg talasa KBT: ACT i CFT jesenji online intenziv.

Regionalnu online superviziju za primjenu ACT i CFT, CKBT organizuje kontinuirano od 2019. godine.

Profesionalnu biografiju dr Igor Krnetića možete pročitati na www.krnetic.com