Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka
Racionalno-emotivni i kognitivno-bihejvioralni terapeut, ACT i CFT terapeut
Akreditovani internacionalni supervizor Albert Elis instituta iz Nju Jorka

Adresa
Kralja Petra I Karađorđevića 11
78000 Banja Luka
Telefon: +387 65 560 512
E-mail: office@centarzakbt.org