Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka, međunarodno i lokalno sertifikovan terapeut i supervizor za kognitivno-bihejvioralne terapije

Adresa
Kralja Petra I Karađorđevića 11
78000 Banja Luka
Telefon: +387 65 560 512
E-mail: office@centarzakbt.org