Uslovi i način prijavljivanja za trening iz KBT

Zahvaljujući sve većem prihvatanju TREĆEG TALASA KBT i online načina rada, zadnje tri godine su u treningu Centra za KBT učestvovali polaznici iz raznih krajeva BiH, ali i veliki broj polaznika iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Italije, Njemačke, Francuske, Švedske, Slovačke i Saudijske Arabije.

Pored online formata, tome je sigurno doprinjela i činjenica da je trening Centra za KBT jedina edukacija na našim jezicima koja nudi kompletan četvorogodišnji trening za sertifikat EABCT iz najsavremenijih oblika KBT, a to su empirijski zasnovani integrativni pristupi bazirani na humanističko-egzistencijalističkim oblicima TREĆEG TALASA KBT, kao što su ACT i CFT.

Ovi oblici kognitivno-bihejvioralnih terapija su usmjereni na ključne psihološke procese (eng. Process-Based CBT), a ne na dijagnostiče kategorije; na kreiranje smislenog života vrijednog življenja, a ne na redukciju simptoma.

Utisci prethodnih generacija

Jedan dio utisaka prethodnih generacija polaznika treninga iz KBT možete pročitati na facebook stranici Centra za KBT, a drugi dio možete pročitati ovdje.

Pravo upisa imaju

 1. Diplomirani/master psiholozi
 2. Specijalisti psihijatrije
 3. Studenti studija psihologije (uslov: položen kurs iz psihopatologije)

Svim polaznicima supervizijskog nivoa treninga, omogućen je face-to-face i/ili online psihoterapijski rad sa klijentima u savjetovalištu za studente.

Napomena: rad u savjetovalištu za studente nije obavezan uslov treninga iz KBT, ali je izuzetna prilika za ispunjavanje uslova vezanih za supervizijski nivo treninga iz KBT, za one učesnike treninga koju nemaju mogućnost da primjenjuju psihološke tretmane sa klijentima na svom radnom mjestu ili su nezaposleni. Takođe, moguće je da učesnici supervizijskog nivoa primjenjuju KBT sa klijentima na svom radnom mjestu i da u isto vrijeme da rade i savjetovalištu za studente.

Trening se izvodi online preko Zoom-a

U vremenu tokom pandemije korone, online način primjene psiholoških tretmana sa klijentima, kao i edukovanja i superviziranja samih psihologa postao je opšteprihvaćen. Obzirom na povećan broj psihologa koji odlaze na master ili doktorske studije u inostranstvo ili mijenjaju grad ili zemlju boravka radi boljih prilika za zaposlenje ili drugih razloga, velika je prednost mogućnost učestvovanja u online treninzima, jer nisu vezani mjestom boravka.
Utisake prethodnih generacija polaznika treninga Centra za KBT o online načinu rada možete pročitati na facebook stranici Centra za KBT.

Trajanje treninga

Kompletan trening iz KBT koji rezultira sertifikatima Centra za KBT, BHUKBT i EABCT, a kojim se potvrđuje da je polaznik zadovoljio trening standarde za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije, traje 4. godine.

Više informacija o cjelokupnom programu treninga možete preuzeti ovdje.

Program prve godine treninga sa temama, predavačima i datumima susreta možete preuzeti ovdje.

Cijena jedne godine treninga

 1. 2.500 KM (€1.300) za učesnike koji žive u zemaljama bivše Jugoslavije
 2. €2.000 za učesnike koji žive i rade izvan zemalja bivše Jugoslavije (ne odnosi se na nezaposlene i privremeni boravak u inostranstvu radi školovanja)

U cijenu su uračunata sva predavanja, treninzi vještina, grupne supervizije, sati ličnog razvoja, literatura, polaganje svih ispita, izrada sertifikata, itd.

Način prijavljivanja

Rok za prijavu je 9. septembar 2024. godine

Napomena:
broj učesnika u treningu je ograničen, a ukoliko se prijavi više od maksimalanog broja učesnika koji zadovoljavaju kriterijume za upis treninga – vidjeti ispod (1), (2) i (3) – prijem u trening funkcioniše po principu ko se prije prijavio.

Prijava se odvija kroz tri koraka:

 1. Prvi korak je da pošaljete popunjenu prijavu najkasnije do navedenog roka na e-mail centarzakbt@gmail.com. Prijavu možete preuzeti ovdje.
 2. Drugi korak je dostavljanje potrebne dokumentacije u skladu sa instrukcijama koje ćete dobiti nakon što pošaljete popunjenu prijavu:  (1) ocjene iz predmeta sa studija koji su relevantni za KBT (psihopatologija, psihoterapija i slično), (2) profesionalna biografija i (3) motivacino pismo
 3. Ukoliko budete primljeni u trening, treći korak je uplata upisnine u skladu sa instrukcijama koje ćete dobiti nakon obavještenja o prijemu u trening iz KBT

Način plaćanja preostalog iznosa

Preostali iznos uplaćuje se u četiri jednake rate:

 • iznos prve rate uplaćuje se u oktobru 2024. godine
 • iznos druge rate uplaćuje se u decembru 2024. godine
 • iznos treće rate uplaćuje se u februaru 2025. godine
 • iznos četvrte rate uplaćuje se u aprilu 2025. godine

Napomena: u slučaju odustajanja, uplaćen novac se ne vraća; u slučaju otkazivanja treninga, uplaćen novac biće vraćen.

Mogućnost kreditiranja

Mikrokerditana organizacija “Mikrofin” obezbjeđuje brze kredite prema potrebi klijenata iz BiH.